REGRESIJA / REGRESOTERAPIJA

Regresija

 

Šta je Regresija?

Predstavlja terapeutski metod pomoću koga možemo pristupiti sećanjima u ovom ili u nekom od prethodnih života, sa ciljem unapređenja kvaliteta sadašnjeg života.
Bez obzira na različita stanovišta o reinkarnaciji, čovek zasigurno uvek živi u jednom večnom-Sada. Možemo imati sećanja na prošlost i očekivanja od budućnosti, ali jedino što za nas suštinski postoji je sadašnjost. To je momenat u kome postojimo, a koji je okarakterisan našim trenutnim stanjem svesti, trenutnom fizičkom starošću, trenutnim oblikom, trenutnim sadržajem, trenutnim brojem otkucaja srca i drugim trenutnim fiziološkim procesima.

Regresija predstavlja “lečenje” u sadašnjem momentu, odnosno razrešenje nekog konflikta ili problema u prošlosti koji je nastavio da utiče na osobu u sadašnjosti. Obično je reč o zaostaloj mentalnoj, emocionalnoj, fizičkoj ili duhovnoj energiji iz nekog od pređašnjih događaja, koja “kontaminira” sadašnji doživljaj.

Cilj regresije ?

Cilj regresije je razrešenje, odnosno odstranjivanje te energije, jer rešavanjem problema u prošlosti i uvidom u evolutivni razvoj, mi dobijamo razumevanje smisla i svrhe postojanja, a samim tim i više energije i elana za ostvarivanje ciljeva u sadašnjem životu.
Kada shvatimo zašto smo odabrali određeni život, razumećemo smisao sadašnjih životnih situacija i razloge ponavljanja određenih događaja i problematičnih odnosa. Takvo razumevanje, kroz lično iskustvo regresije, daje potpuno novu perspektivu sveta i života, oslobađa skrivene potencijale klijenta i vraća zaboravljeni mir.
Regresija često otklanja i probleme za koje nismo ni znali da postoje, razotkrivajući podsvesne mehanizme koji koče čovekovu optimalnu energiju.

Kome je regresija namenjena ?

Regresija je namenjena svima koji tragaju za duhovnim znanjem, dubljim uvidima i razumevanjem lekcija i karme, ali i klijentima koji ne veruju u prošle živote i reinkarnaciju. Najčešća motivacija za dolazak su radoznalost, fobije i strahovi, problemi koji se ciklično ponavljaju i nezadovoljstvo sadašnjim životom.

Efekti i rezultati?

Najčešći rezultati i efekti regresije su:

  • Proširena slika sebe i sveta/ širenje svesti
  • Otkrivanje životne svrhe i duhovni rast
  • Rešavanje fobija
  • Povećanje osećaja sigurnosti
  • Povećanje samopouzdanja
  • Unutrašnji mir
  • Brisanje vremenskih ograničenja
  • Potvrda o iluziji linearnog vremena

Otvorite vrata novih mogućnosti !

Regresija